Sprenging Måløy

Sprenging

Trygt og nøyaktig sprengingsarbeid

Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS er sertifisert og erfaren innan sprengingsarbeid. Vi tek oppdrag frå små garasjetomter til store parkeringsplassar og vegprosjekt. Sikkerheit står sjølvsagt i fokus, og alle oppdrag vert utført i tråd med gjeldande lover og reglar. Vi tek oppdrag i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss