Riving Måløy

Riving

Riving trygt og effektivt

Eig du eit eldre bygg kan det i mange tilfelle være billigare å rive og bygge nytt, framfor å rehabilitere. Treng du hjelp til rivning av t.d. einebustad, hytte, garasje eller naust, ta kontakt med Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS. Vi river heile eller delar av bygningskonstruksjonar, ved hjelp av klo påmontert gravemaskin. Alle formelle krav til sikkerheit vert sjølvsagt ivaretekne. Vi tek oppdrag over heile Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss