Muring Måløy

Muring

Flott og nøyaktig natursteinsmuring

Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS utfører muringsoppdrag av diverse slag, med hovudvekt innan gråsteinsmuring/natursteinsmuring. Vi murer både grunnmur, støttemur, veggar, trapper og andre strukturar, og tilbyr legging av heller. Med ein natursteinsmur får området eit flott estetisk preg, og muren er i seg sjølv praktisk talt vedlikehaldsfri. Treng du restaurert ein eldre steinmur, snakk med oss.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss