Massetransport Måløy

Massetransport

Påliteleg transport av fyllmassar

Har du fyllmassar som treng fraktast til eller frå anleggsområdet? Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS transporterer fyllmassar av alle typar: jord, sand, singel, grus, pukk og meir. Vi tek transportoppdrag over heile Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss