Graving Måløy

Graving

Brei og solid kompetanse innan graving

Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS har lang røynsle innan graving, og utfører alle typar gravearbeid for både privatpersonar, bedrifter og offentlege aktørar. Vår moderne maskinpark tillét oss å løyse graveoppdrag i ulike kategoriar; mellom anna nyttar vi GPS for lettare markering av punkt og utrekning av arbeid. Vi tek graveoppdrag over heile Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss