Drenering Måløy

Drenering

Vi gjer dreneringsjobben grundig

Riktig utført dreneringsarbeid rundt grunnmur er eit viktig steg for å førebyggje fuktskader i mur og kjellar. Ein dårleg drenert eigedom står dessutan i fare for å bli ein uønska innsjø ved tungt regnfall.  Maskinentreprenør Jimmy Nore & Sønn AS tek dreneringsoppdrag over heile Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi grev grøftene med stor nøyaktigheit og fagleg tyngde — Du kan trygt overlate dreneringa til oss.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss