Asfaltering Måløy

Asfaltering

Vi legg asfalt av høgste standard

Asfalt lagt korrekt av fagfolk kan ha ei levetid på opp til 20 år. Saman med våre samarbeidspartnarar utfører Jimmy Nore & Sønn AS asfaltering av vegar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Har du ein privatveg av grus som er tung å vedlikehalde, snakk med oss om asfaltering. Ei asfaltoverflate er solid og lett å halde i stand. Vi kan også levere enkle grusvegar til hytter og liknande.

Ynskjer du uforpliktande befaring?

Kontakt oss